Ευελικτα Εργαλεια

Γνωρίστε τα Flexy Tools

Tα Flexy Tools έχουν στόχο να καλύψουν από τις απλές ανάγκες μίας επιχείρησης που απλά θα θέλει να τιμολογεί έως τις σύνθετες ανάγκες όπου η επιχείρηση χρειάζεται ένα εργαλείο για να ενημερώνεται για την αποθήκη της, τις κινήσεις των πελατών και των προμηθευτών, την κίνηση του ταμείου και των εμβασμάτων, την αποδοτικότητα των υπαλλήλων της όπως και πολλά άλλα.

Επιπλέον όλα αυτά είναι προσβάσιμα από παντού δίχως την υποχρέωση αγοράς πανάκριβου εξοπλισμού. θα μπορείτε να δουλεύετε με οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο και θα αφήσετε τον κοστοβόρο και περίπλοκο μηχανισμό των servers, backups κ.α. στα έμπειρα χέρια της ομάδας των μηχανικών μας, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρησή σας. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν ασφαλή και προσβάσιμα για εσάς.

Flexy Τιμολόγηση και Λύσεις